บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก

บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก เป็นศูนย์การแพทย์ชั้นเลิศแห่งล่าสุดในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ ซึ่งมีการนำนวัตกรรมระดับโลกเข้ามายกระดับการรักษาให้ดีมากยิ่งขึ้น โดยเน้นการรักษาจากต้นเหตุของการเจ็บป่วยแทนการรักษาตามอาการ
การดูแลผู้ป่วยแต่ละราย เป็นหน้าที่ของทีมพยาบาลที่ได้รับการฝึกอบรมเตรียมพร้อมให้เหมาะสำหรับการดูแลผู้ป่วยในแต่ละรายที่มีความต้องการแตกต่างกัน และผู้บริหารมืออาชีพที่เข้าใจและคาดเดาได้ทุกความต้องการ รวมถึงสมาชิกในทีมที่สามารถสื่อสารได้หลายภาษาเพื่อความสะดวกต่อการให้บริการ

คลินิกที่แบ่งออกเป็นความชำนาญเฉพาะทาง ประกอบด้วย

  • แผนกเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
  • แผนกเสริมสร้างระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
  • แผนกสุขภาพทางเดินอาหาร
  • แผนกผู้ต้องการมีบุตร
  • แผนกป้องกันโรคอัลไซเมอร์และพาร์คินสัน
  • แผนกป้องกันดูแลเส้นเลือดหัวใจ
  • แผนกทันตกรรม

เวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ – ศุกร์: 8.00 น. – 17.00 น.
วันเสาร์: 8.00 น. – 12.00 น.
วันอาทิตย์: ปิดทำการ


  • %e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%87%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%aa-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%aa-%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b4
จองห้องพัก
จองห้องพัก
close